Đặt phòng

Đặt phòng
Trả phòng muộn

Đặt phòng

Đặt phòng ngay để nhận được giá tốt chỉ có tại website.

Miễn phí tiễn sân bay

  • Địa chỉ:  122F Bui Thi Xuan, Pham Ngu Lao, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Điện thoại:  +84 283 9258 866
  • Điện thoại:  +84 93 798 38 81
@fc_desc@,  @fc_temp@