Liên hệ

Khách Sạn cùng hệ thống
Liên hệ
Vị trí
  • Địa chỉ:  122F Bui Thi Xuan, Pham Ngu Lao, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Click vào đây để xem vị trí.

Liên hệ

VUi lòng liên hệ chúng tôi theo mẫu dưới:

Hãy nhập tên đầy đủ
Hãy nhập một địa chỉ email hợp lệ
Hãy nhập một số điện thoại hợp lệ
Hãy nhập tin nhắn của bạn
Gửi
Hãy nhập mã xác nhận đúng
  • Địa chỉ:  122F Bui Thi Xuan, Pham Ngu Lao, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • Điện thoại:  +84 283 9258 866
  • Điện thoại:  +84 93 798 38 81
@fc_desc@,  @fc_temp@